Prague Pride 2012 - Výzva modlitebníkům a přímluvcům

  • Vytisknout

Vidíme akci Prague Pride jako důležitou akci.

Jsou různé bezbožné akce, jsou různé hříšné meetingy a bezbožná setkání. Jistě má svůj dosah místní striptýzové představení či pokus o prosklené výlohy veřejného domu. Každá démonická aktivita (a různé sexuální hříchy jistě spadají do oblasti jejich působení) má svůj dosah. Některý je průlomový. Jiný je kbelíkem humusu do místní říčky. Další pak je ovšem vypuštěním odpadu mnohotisícového města do důležitého toku. Podobně je to ostatně s Božími shromážděními. Různá duchovní střetnutí a setkání mají různý duchovní vliv. Některá jsou kbelíkem čisté vody, jiná mohou spustit a uvolnit proud nové říčky. Jsou i akce a události, které mohou spustit téměř povodeň či alespoň být vodotryskem, který vytryskne k životu do reality. Některá mohou být naopak zcela suchá.

Prague Pride patří k velmi důležitým duchovním akcím. Uvolňuje se při něm množství temnoty do našeho národa. Jeho cílem je posunout a posunovat vnímání v celém národě. Má velkou publicitu, je velice mediálně pokryt. Není to tuctová akce a neměli bychom ji přehlédnout.

Posun vnímání v národě směrem k bezbožnosti vyprodukuje rozmach svodu, menší citlivost na sexuální svody a úlety, větší "divnost a nepřijatelnost" biblických postojů. Toto podhoubí potom obrovsky působí na mladé, rodiny, církve a zatemňuje Boží slovo a život. Písmo jasně definuje homosexuální jednání jako hřích a ve staré smlouvě Bůh dokonce přikázal muže přistižené při "obcování" s mužem usmrtit. Stejně tak Písmo jasně říká, že smilníci nebudou v Božím království. Smilníci, tedy osoby provozující sex mimo manželskou smlouvu.

Akce Prague Pride je velkým duchovním přispěním do tohoto zhoubného podhoubí. Veřejné zastání se politiků této akce, podpora zákony a další věci posunují náš národ od standartů Božího slova. A to je kam? Nikam méně, než do hořícího ohně!

Písmo mluví o tom, abychom "zachraňovali lidi z hořícího ohně, se slitováním, ale s obezřetností, aby se nám ošklivil i jejich plášť, poskvrněný hříchem" (Judův 1,23). Je jasné, že v "poslední době lidé odvrátí sluch od pravdy a seženou si učitele, kteří by vyhověli jejich přáním, neboť nesnesou zdravé učení"(2 Tim 3,4). Toto nebezpečí se týká církve.

Když jsme tento měsíc byli s manželkou na pravidelném modlitebním výjezdu za Prahu, Pán nám od začátku velmi kladl na srdce tuto akci a byla hlavním předmětem modliteb. Také jsme přijali slova, která význam Prague Pride v duchovní oblasti s praktickými dopady do společnosti potvrzovala.

To, že Prague Pride proběhne, to, že svod a bezbožnost poroste, to, že některé věci ve světě budou ještě temnější neznamená, že máme rezignovat na modlitební boj a zápas proti takovým věcem. Máme se nechat vést Duchem v boji. Viděli jsme Prague Pride jako destruktivní oheň, který hoří a bude hořet, ale vliv toho ohně může být umenšen nebo může nekontrolovaně hořet.

Podobně, jako když někdo nezpozoruje nebezpečí hořícího ohně u klasického požáru, mohou být nepozorností, nepřipraveností, pasivitou či dokonce bagatelizováním způsobeny další nenapravitelné a mnohé škody.  Často obrovské úsilí pak může být spojeno s nápravou a odklízením škod, novým budováním poškozeného a rozvráceného. Může se stát, že někdo může skutečně uhořet a to "nenávratně". Věřím, že tato podobenství nemusím dopodrobna rozepisovat a dokládat skutečnými životními ilustracemi.

Proto je třeba, abychom pod Pánovým vedením činili potřebné akce. Připravili se na tento oheň, vzali svůj kbelík (modlitbu a půst) a polili vodou místa, která nám Pán ukáže. Někdy je důležité polévat vodou i místa, kde vůbec nehoří (alespoň se domníváme) a máme pocit, že tam je přece bezpečno, je to za hranicemi církve ne?

Tato akce a proud, který zastupuje a zviditelňuje, má přímý i mnohý nepřímý vliv na naše církve. Je třeba je chránit slovem i modlitbou.

Proto vyzýváme všechny modlitebníky a přímluvce, aby pozvedli svůj hlas i v obraně před touto démonickou akcí. "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostech, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla."(Efez 6,12). Tato akce je jednoznačně řízena těmito vládci a silami, proti nim je náš boj. Naše modlitby mají sílu bořit hradby a opevnění a mohou vliv, sílu a moc těchto mocností v jejich působení umenšit. Může se tím zabránit a předejít mnoha dalším, jakoby nesouvisejícím škodám na životech a osudech lidí našeho národa.

Modlitební hradby

Jiří Joel Krupa

31.7.2012

FaLang translation system by Faboba
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde