Evropská unie

  • Vytisknout
Evropská unie
V době, kdy jsme se rozhodovali o vstupu do EU, ke mně Pán promluvil o tom, že v EU jistě budeme. Přijal jsem k tomu i následující slova.
Prvním slovem bylo to, že "jsme znásilňováni" a písmo ze staré smlouvy, které mluví o povinnosti znásilňované křičet. Pokud nekřičíme, jsme sami vinni.
Druhým slovem bylo to, že církev má na to "vrhat světlo". To znamená, že pokud uvidíme toto slovo jako Boží hodnocení situace, je třeba se ozývat, křičet a tímto hodnocením situaci osvětlovat.

Nesmíme se ani zmást tím, když nás někdo láká do klece tím, že tam sype něco, co nám chutná.
Z EU přijdou věci, které jdou  proti Bohu a budou nutit naši zemi i nás k tomu, co nechceme. Budou nás znásilňovat.

Když je někdo znásilňován, tak je mu bráno něco, co je jeho nezadatelným právem, které mu svěřil Bůh. V případě uzavření manželské smlouvy je i poviností, nicméně je to věc, kterou jiný subjekt, cizý člověk, nemůže beztrestně sebrat a vyžadovat.
My jsme zvyklí na různé lidskoprávní organizace, které často bojují za podobná práva, která  Bůh svěřuje lidem. Nicméně tím, kdo určuje lidská práva, je Bůh. A je tu i On, kterému patří jeho práva. Ve skutečnosti je tu především On, který mluví, určuje a rozhoduje. Lidé, kteří se dívají na věc z úhlu lidského, nikoli Božího, se nakonec dostanou do konfliktu s Božím řádem, protože duch, který je na to napojen a působí to, není svatý ani Boží.

A to nakonce degraduje i lidskou důstojnost a nedostojí pokoji a Božímu řádu. Jen v něm je pokoj.

Je dobré bojovat za ochranu života. Stejný duch, který také bojuje za "práva lidí", zabíjí tisíce a statisíce dětí. Je to bestie. Je to vrah. Bere některé věci z Božího řádu, ale pak likviduje své oběti na jiném poli. Ne každý, komu jde o to, aby lidé nebyli zabíjení, utlačování atd. a prosazuje tzv. lidska práva, je dobrý. Ve skutečnosti jde s ním mnohdy genocida nenarozených dětí či jiné ohavnosti! Měli bychom to vidět, protože takto to vidí Bůh. On dal právo na život a nikdo jej nemůže brát, ani matka. Nikdo nemůže ukončit jiný počatý život z nějaké svévole.

EU i naše země jdou velmi proti Bohu. Není to Boží království, ale "Egypt". Měli bychom to vidět! Nebudeme pak oklamáni.
Zabíjení dětí je jen jednou z podporovaných věcí této organizace i našeho státu. Nemůžeme k tomu mlčet. S EU a jejími lidskými právy jde mnoho dalších věcí útočících na Boží řády, Boží slovo a i na jeho lid.

Bůh je ten, kdo dává řády a práva, ne člověk. Jsou to "marné lidské plány". Uprostřed nich díky Božímu lidu a Božímu Duchu jsou u nás z milosti i místa Božích pozic a řádů, ale církev musí být bdělá, aby věděla, kým je určena a určována. Zda lidskými právy či Božími řády. Nenechme se lidskoprávní politikou dostat do rozporu s Božím slovem a Božím Duchem. EU je svět a stojí proti Bohu. Nejsme určeni lidskými zákony ani lidskými záměry, ale Božími řády, jeho slovem a vůlí. A ta bude v případě EU v rozporu v mnoha podstatných věcech.
 
Modleme se za Boží lid a bránění znásilňovaných pozic. Nevstupujme do postoje vzpoury, máme být poddáni těm, kdo mají moc, ale tam, kde vidíme porušování Božích řádu, jděme dle Božího slova. Jsme ve svědomí odpovědni Božímu slovu, ne lidským teoriím a řádům.
 
God bless you!
FaLang translation system by Faboba